ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

H URBANE GROUP Μ.Ε.Π.Ε. (εφεξής Urbane Group) µε τον διακριτικό τίτλο Υπηρεσίες ΑισθητικήςΚοσµητικής- Εµπορία Καλλυντικών, µε έδρα στην οδό Κανάρη 23, Κολωνάκι, ΤΚ 106 73, Αθήνα, Ελλάδα και µε ΑΦΜ 998187735 δηµιούργησε αυτόν το δικτυακό τόπο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, που διατίθενται για τη χρήση των επισκεπτών της.

Η Urbane Group συλλέγει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται µόνο κατόπιν ρητής συναίνεσής σας και όπως αυτή έχει αποκτηθεί µε βάση τον νόµο όσο και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού της Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία και διαχείριση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στον ιστότοπο (website) περιλαµβάνεται υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Urbane Group και προστατεύεται από το νόµο. Όλα τα περιεχόµενα του ιστότοπου (website) αποτελούν υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας της Urbane Group (ή τρίτων συµβληθέντων µε αυτή) και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νοµοθεσία. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αντιγραφή υλικού για εµπορικούς σκοπούς. Ειδικότερα, τα πνευµατικά δικαιώµατα του περιεχοµένου του ιστότοπου (website) συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειµένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτηµάτων και του κωδικού που περιέχεται σε αυτό καθώς και η γενική εικόνα που απεικονίζεται στον ιστότοπο (website), αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της Urbane Group. Όλα τα λογότυπα της ιστοσελίδας και τα σχετικά εµπορικά σήµατα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Urbane Group.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Εγγυάστε προς την Urbane Group ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνοµος ή απαγορεύεται από τους όρους, προϋποθέσεις ή ανακοινώσεις σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και σε αυτήν την ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της URBANE GROUP οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας µε τους αναγραφόµενους όρους οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Ειδάλλως τεκµαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχετε στην URBANE GROUP υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων της Urbane Group. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων της URBANE GROUP περιγράφει ποιες πληροφορίες συλλέγονται, πώς οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται. Με την πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα, συµφωνείτε και δεσµεύεστε από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και αναγνωρίζετε ότι, ενώ η Urbane Group θα προβεί σε εύλογες προφυλάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δεδοµένων και επικοινωνιών, δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί από την υποκλοπή των δεδοµένων αυτών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτή η ιστοσελίδα έχει δηµιουργηθεί και ελέγχεται από την «Urbane Group» στην Ελλάδα και η αποκλειστική δικαιοδοσία εναπόκειται στα δικαστήρια των Αθηνών. Συµφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση σχετικά µε αυτή την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αυτής της ιστοσελίδας ή τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης υπόκεινται στο ελληνικό Δίκαιο. Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να συµµορφωθεί µε την ελληνική νοµοθεσία. Η Urbane Group δεν ισχυρίζεται ότι το περιεχόµενο του παρόντος δικτυακού τόπου είναι κατάλληλο για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα από µια τοποθεσία έξω από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, είστε υπεύθυνοι για τη συµµόρφωση µε όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόµους.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

H «Urbane Group» µπορεί να τερµατίσει το δικαίωµά σας να χρησιµοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, µε ή χωρίς οποιαδήποτε αιτία, ανά πάσα στιγµή κατά την απόλυτη κρίση της, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Αν έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία σχετικά µε τις τρέχουσες πολιτικές µας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας στην ακόλουθη διεύθυνση: URBANE GROUP Μ.Ε.Π.Ε. Κανάρη 23, Κολωνάκι, Αθήνα. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων, στο τηλέφωνο 210 7250473 και e-mail: info@urbaneskin.com.

COOKIES

Οι ιστοσελίδες του Διαδικτύου µπορούν να συλλέγουν αυτόµατα κάποιο είδος µη προσωπικών πληροφοριών. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που οι δικτυακοί τόποι µεταφέρουν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας προκειµένου να διατηρηθούν τα αρχεία. Τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες µας να προσδιορίζουν σηµαντικές πληροφορίες που θα κάνουν τη χρήση τους πιο ευχάριστη. Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, η Urbane Group χρησιµοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς, προκειµένου να ενισχύσει την ενεργή εµπειρία σας, ωστόσο, δεν χρησιµοποιούµε κανένα αυτοµατοποιηµένο µηχανισµό συλλογής δεδοµένων στην ιστοσελίδα µας, εκτός από τα cookies. Όταν ένας χρήστης κάνει µια επίσκεψη στην ιστοσελίδα µας, η «Urbane Group» είναι πιθανό να αναγνωρίσει τον χρήστη µέσω του cookie στο Internet εξατοµικεύοντας την εµπειρία αυτού του χρήστη ανάλογα. Τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης στο Διαδίκτυο προγραµµατίζονται ώστε να δέχονται cookies. Ωστόσο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις επιλογές του browser σας για να µπλοκάρετε τα cookies ή αν θέλετε να ενηµερώνεστε όταν λαµβάνετε ένα. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε «Βοήθεια» στον browser σας και δείτε πώς µπορείτε να αλλάξετε τις προτιµήσεις σας σχετικά µε τα cookies. Αν αποκλείσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να µην είστε σε θέση να χρησιµοποιήσετε όλες τις επιλογές σε αυτή την ιστοσελίδα ή ορισµένα τµήµατα του site µπορεί να µη λειτουργήσουν σωστά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Hyperlinks)

Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος δύναται να συνδέεται µε άλλους δικτυακούς τόπους, η “Urbane Group» δεν ευθύνεται για το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέµπει µέσω συνδέσµων, ή banner ούτε εγγυάται την διαθεσιµότητα τους καθώς δεν τελούν υπό τον έλεγχο της. Η «Urbane Group» παρέχει αυτούς τους συνδέσµους για την ευκολία σας µόνο και δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ηλεκτρονικό περιεχόµενο που παραδίδεται σε οποιοδήποτε ιστότοπο τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων, αλλά όχι περιοριστικά, την επιφύλαξη ύλης, την ποιότητα ή την επικαιρότητα του εν λόγω ηλεκτρονικού περιεχοµένου.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Οι χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου κατανοούν και συµφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται µέσω των κοινωνικών δικτύων (εφεξής «Κοινωνικά Δίκτυα») (δηµοσιεύσεις, θεωρήσεις, αξιολογήσεις, σύνδεσµοι, chat, βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ.) θα µπορούσαν να είναι δηµόσια και ως τέτοια, που χρησιµοποιούνται από τρίτους (εφεξής «Τρίτοι») στα οποία η «Urbane Group» δεν έχει δυνατότητες ελέγχου ή ενέργειες συγκράτησης. Αυτό το τρίτο µέρος µπορεί να χρησιµοποιεί τα στοιχεία που προστέθηκαν από τους χρήστες για σκοπούς που δεν σχετίζονται άµεσα µε τα συµφέροντα και χωρίς άδεια της «Urbane Group». Η χρήση αυτή δεν συνεπάγεται την έγκριση, την εκχώρηση, συγκατάθεση ή απλή γνώση των γεγονότων αυτών από την «Urbane Group». Εποµένως, οι χρήστες θα πρέπει να το γνωρίζουν, ως επακόλουθο της χρήσης των κοινωνικών δικτύων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – NEWSLETTERS

H «Urbane Group» µέσω του ιστότοπου (website), χρησιµοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου (e-mail), εφόσον έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας µέσω των ειδικών πεδίων εγγραφής, για την προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Διατηρείτε δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδοµένα που τηρεί η Εταιρεία και στα στοιχεία της συγκατάθεσής σας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό Ε.Ε. 2016/679 και τον σχετικό Εθνικό Νόµο. Η αποστολή ενηµερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται µόνο στους χρήστες και στους συνδροµητές που έχουν επιλέξει να τα λαµβάνουν και είναι απόλυτα συµβατή τεχνικά µε τους κανονισµούς αποστολής αλληλογραφίας.
Η «Urbane Group» παρέχει στους συνδροµητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Όταν ένας συνδροµητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το e-mail του διαγράφεται οριστικά. Τα e-mails των συνδροµητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαµβάνει µε την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της «Urbane Group» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και των διεθνών συµβάσεων και κανονισµών. Η «Urbane Group» διατηρεί το δικαίωµα µη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.